Tweet
כאן כולם מוכרים .....וקונים

תנאי שימוש - לינו סנטר מודעות קטנות

ברוכים הבאים אל לינו סנטר מודעות קטנות (להלן לינו סנטר).

תנאי שימוש אלה חלים על מערכת היחסים החוזיים בין לינו סנטר לבין המשתמשים המבקשים להשתמש בשירותי לינו סנטר. תנאי שימוש אלה יחולו החל מיום 1 ספטמבר 2011.
אם הינך פועל פה כצרכן ,לפי הוראות הדין, הינך רשאי לבטל את הסכמתך בכתב לתנאי שימוש אלה, תוך חודש החל מתאריך הסכמתך לתנאי שימוש אלה.
לשם כך נא לכתוב לכתובת המופיעה בחותמת שלנו או לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות service@Lionocenter.net, מילות מפתח: ביטול הסכמה לתנאי השימוש ".
כדי לעמוד בתאריך יעד, מספיק לשלוח את הביטול שלך בזמן. אם הביטול מגיע בזמן, אז הינך לא מחויב לא להסכם השימוש וגם לא להסכמתך לתנאי שימוש אלו. זכות הנסיגה שלך פגה בטרם עת אם מימוש החוזה הוא משני הצדדים לפי הבקשה הספציפית שלך, לפני מימוש זכות הביטול שלך.

§ 1 רישום חשבון משתמש (הרשמה)

השימוש באתר לינו סנטר לא דורש הרשמה. על ידי הצבת מודעה נוצר בין המשתמש לבין לינו סנטר חוזה שימוש באתר לינו סנטר  (להלן: "הסכם שימוש"). הזכות לסגור הסכם שימוש  איננה קיימת.
הנתונים שנדרשים למסירה בעת ההרשמה על ידי לינו סנטר חייבים להיות נכונים ואמינים. הרישום נעשה ע''י מסירת כתובת דואר אלקטרוני תקפה ובחירת סיסמה אישית. הסיסמה האישית חייבת להישמר בסוד ואסורה להימסר לצדדים שלישיים. 
המשתמש חייב לציין אם הוא פועל בתור צרכן פרטי או ספק מסחרי. ספק מסחרי מחויב למלא את דרישות החוק לגבי מסירת מידע, במיוחד הוא חייב לציון את  חותמו המושלם. לשם כך הם צריכים להשתמש בשדה החובה המיועד לכך (בעת הרשמה).
המשתמש רשאי לסיים את ההסכם בכל עת.לצורך כך די בשליחת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות. לינו סנטר רשאי לסיים  את הסכם המשתמש בכל עת עם תקופת הודעה מוקדמת של 14 יום. הזכות של השעיה/חסימה לפי § 3 נשאר לא מושפע מכך.
לינו סנטר שומרת לעצמה את הזכות למחוק חשבונות משתמש שנרשמו בצורה לקויה או חשבונות משתמשים שאינם פעילים במשך תקופה ארוכה מדי.

§ 2 תנאי השימוש באתר לינו סנטר

המשתמשים מחויבים לשמור מודעות (בקשות והצעות) בקטגוריה המתאימה לכך ולתארם בכנות במילים ובתמונות מתאימות לחלוטין.
חל איסור לפרסם פרסומות או תוכן אחר על אתר לינו סנטר המפר חוקים,פוגע בזכויות צד שלישי או ערכי הגינות.

נא לזכור כי אסור:

להפר חוקים או את המדיניות שלנו לגבי תוכן מודעות אסור.
לפעול במרמה או במטעה.
לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים.
להפיץ או לפרסם דואר זבל, מכתבי שרשרת, תוכניות פירמידה.
לשלוח וירוסים או טכנולוגיות אחרות שעלולות לפגוע באתר לינו סנטר או באינטרסים או ברכוש של משתמשי האתר.
לחשוף את התשתית של האתר לינו סנטר לנטל מופרז או להפריע לתפקוד התקין של האתר.
להעתיק לשנות או להפיץ את תוכן המודעות של אחרים.
להשתמש ברובוטים סורקים, בעכביש, מגרד או כל מנגנונים אוטומטיים אחרים כדי לגשת לאתר לינו סנטר, או לאסוף תוכן לא חשוב לאיזה מטרה, ללא הסכמתנו המפורשת בכתב.
לאסוף מידע על משתמשים אחרים, בעיקר כתובות דואר האלקטרוני , או להשיג מידע בכל אופן שהוא, ללא הסכמה מראש של המשתמש.
לעקוף צעדים שנועדו למנוע גישה לאתר לינו סנטר או להגבילה.

אם אתה מציע סחורות או שירותים באתר לינו סנטר כספק מסחרי או עסקי, הינך כפוף לתקנות משפטיות מיוחדות. אנא ודא שהמודעות שלך עומודות בדרישות החוק. מידע נוסף ניתן למצוא כאן.
לינו סנטר שומרת לעצמה למרות אי קיום חובה משפטית את הזכות לעכב את פרסום המודעות או כל תוכן אחר באתר לינו סנטר מסיבות ביטחוניות.

§ 3 ניצול לינו סנטר לרעה; מחיקת מודעות, חסימה ואמצעים אחרים

לינו סנטר עשויה להגביל או להפסיק את שירותיה, למחוק מודעות או תכנים אחרים שנשמרו באתר לינו סנטר, להזהיר משתמשים ולחסומם באופן זמני או קבוע אם יש יסוד סביר להניח כי המשתמש מפר בחובות משפטיות, או תנאי שימוש אלה או פוגע בזכויות צד שלישי.

§ 4 מחיר/עמלות ושירותים

השימוש באתר לינו סנטר הוא בעיקר ללא תשלום. אך אנו שומרים לעצמנו את הזכות לגבות תשלום עבור שירותים ופונקציות מסוימות, כמו גם עבור פרסום מודעות בקטגוריות מסוימות. אנו נודיע לך על כך עוד לפני השימוש בשירותים בתשלום והינך מתבקש קודם לכן לאשר במפורש את התשלום.
כל המחירים המוצגים כאן הם בשיקל ישראלי וניתן לשנות אותם מצידנו בכל עת.אנו נודיע לך על שינויי מחיר אפשריים. הינך מסכים לשינויי העמלות האלה, אם אתה משתמש שוב בשירותים בתשלום לאחר שינוי המחיר.
כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המחירים שלנו רק באופן זמני לצורך קידום ספיציפי, קידום של פונקציות חדשות או פעילויות שיווק אחרות. שינויים אלה נכנסים לתוקף עם ההודעה על כך, אלא אם כן במפורש נקבע אחרת בהודעה.
דמי התשלום בודדים צריך לשלם מייד וניתן לעשות כך באמצעות שיטות התשלום המוצעות באתר. אם איסוף החוב נכשל, הינך צריך לפצות אותנו על עלויות נוספות שנגרמו לנו כתוצאה מכך , ככל שאתה אחראי לכישלון. אם הינך מקבל שירותים בתשלום ואינך משלם, אנו יכולים לחסום אותך, כך שאינך יכול ליהנות משימוש בשירותים נוספים של  לינו סנטר.

§ 5 תוכן ושימוש זכויות

לינו סנטר מכילה תוכן ששייך לנו ותכנים ומודעות של משתמשים אחרים. אתה מסכים שלא להעתיק, לשנות או להפיץ תכנים אלה. אם הינך סבור כי זכויותיך הופרו, אנא הודיע לנו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר תוכן מהאתר שלנו, כאשר יש רמזים על הפרת תנאי השימוש שלנו, העקרונות שלנו או על פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים.
עבור תוכן במודעה שלך שאתה מפרסם ב  לינו סנטר (תמונות ותיאורי פריטים), אתה מעניק ל לינו סנטר והחברות המסונפים עמה זכות שימוש לא בלעדית, כלל עולמית, תמידית, בלתי מוגבלת, בלתי חוזרת,  ניתנת להעברה ולרישוי משנה, וללא תמלוגים בכל שיטות שימוש ידועות או לא ידועות בקשר לכל זכויות היוצרים, זכויות מסד נתונים, קניין תעשייתי, זכויות בלתי מוחשיים או קניינים.

§ 6 הגנה על קניין רוחני

רשאים , במיוחד בעלי זכויות היוצרים, זכויות סימן מסחרי או זכויות קניין רוחני אחרות יכולים לדווח על מודעות המפירות את זכויותיהם ולבקש את הסרתם. אם נציג משפטי של הרשאי מציין לנו כי יש תכנים הפוגעים בזכויות יוצרים אז יוסרו תכנים אלה.

§ 7 דיווח על הפרת זכויות

כדי להשתתף בתוכנית לדיווח על הפרת זכויות אפשרית, די למלא את טופס ההודעה על הפרת זכויות אפשרית [PDF 31KB], לחתמו ולשלחו בפקס או במכתב אלינו. אתה יכול להשתמש בטופס זה כדי לדווח על מודעות המפרות זכויות מוגנות או זכויות יוצרים. המידע בטופס על הפרה אפשרית יישמש על מנת לוודא כי הצד שמסר את הטופס (ים), הינו הבעלים עצמם או מיופה כוחו הרשמי. מידע זה חייב גם לספק מידע לגבי מודעות שיש להסיר.

הערה: ניתן להשתמש בטופס זה אך ורק על ידי הבעלים החוקיים של זכויות הקניין. האפשרות של "הודעה על הפרה זכויות אפשרית ", נועדה להבטיח כי היצע המוצרים בלינו סנטר לא מפר את זכויות היוצרים, זכויות סימן מסחרי או זכויות אחרות של צדדים שלישיים. ליצירת קשר ושאלות נוספות מצד  המפרסמים או המבקרים ניתן להישתמש בטופס ליצירת קשר.

§ 8 הגבלת אחריות

המודעות בלינו סנטר נוצרו ע''י המשתמשים. לינו סנטר אינה מתחייבת או מבטיחה את הדיוק של פרסומות או פרטי המשתמש או את איכות, בטיחות או חוקיות של המוצרים או השירותים המוצעים.
ההכללות על מגבלות לגבי חברות או צרכנים אינם חלים במקרה של ערבויות מפורשות על ידי לינו סנטר עבור נזקים הנובעים מפגיעה בגוף, חיים או בריאות או במקרה של תקנות משפטיות מחייבות.
לינו סנטר לא נושאת בכל אחריות שהיא להתאמתם של המידע, התכנים והשירותים (להלן השירותים)  לצרכיך ו/או למטרותיך.
כל האמור, המופיע והמתפרסם מעת לעת במדורים השונים של האתר, לרבות, פינות מומחים למיניהן, טיפים לרכישה, המלצות, הכוונות, נתוני מבחני דרכים, נתוני סקרים, נתוני סקרי דעת קהל, התייחסויות והמלצות של גולשים אחרים, השוואות מחירים, כתבות, מאמרים, הפניות לכתבות ו/או מאמרים, לינקים לאתרים דומים או קשורים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא (להלן הפרסומים) המופיעים באתר הינם בבחינת המלצות בלבד ואין בהם כדי לחייב את לינו סנטר ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. האחריות על תוכנם של הפרסומים ו/או של ההמלצות הגלומות בהם היא על הכותבים ו/או המפרסמים בעצמם ו/או על המוציאים לאור הרלבנטיים, הכול על פי נסיבות העניין. לינו סנטר לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים.
לינו סנטר אינה אחראית בכל צורה שהיא לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. כל שימוש באתרים אלו יעשה על אחריותך הבלעדית.
לינו סנטר דוחה כל אחריות המוטלת עליה במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות להפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת כי השימוש באתר ו/או בשירותים לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.
לינו סנטר לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והינך מצהיר בזאת כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים.

§ 9 הגנת פרטים

ע''י השימוש באתר לינו סנטר אתה מסכים לעיבוד ,איסוף ושימוש במידע האישי שלך על ידי לינו סנטר כסמכות אחראית לאחסון בשרתים הנמצאים בארצות הברית והאיחוד האירופי. לקבלת פרטים, עיין במדיניות הפרטיות שלנו.

§ 10 סעיפים סופיים

תנאים אלה וגם ההוראות והעקרונות האחרים הנמצאים באתר לינו סנטר מהווים את ההסכם המלא בין לינו סנטר והמשתמשים, והוא מבטל כל ההסכמים הקודמים.
הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל וכל מחלוקת בקשר לתנאי שימוש אלה תיפתר על ידי בתי המשפט בישראל. זכויות אחרות המגיעים לך כצרכן על פי החוק או כל סמכות שיפוטית אחרת, לא מושפעות על ידי תקנות אלה. אם אנחנו לא אוכפים חוקים מסוימים, איננו בכך מוותרים על הזכות לעשות זאת במועד מאוחר יותר. אם אחד מתנאי הסכם זה לא חוקי, אז התנאים האחרים שומרים על האפקטיביות שלהם.
לינו סנטר רשאי להעביר עם תקופת הודעה מוקדמת של ארבעה שבועות את זכויותיו וחובותיו כולן או מקצתן על פי חוזה זה, לצד שלישי.
לינו סנטר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה בכל עת בלי לתת סיבות. התנאים החדשים יודעו למשתמש לפני יצירת מודעה חדשה. התנאים המתוקנים ייכנסו לתוקף ברגע שהמשתמש ותוך כדי מסירת מודעה חדשה מסכים להם.