Tweet
כאן כולם מוכרים .....וקונים

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו מסבירה כיצד אנו מטפלים במידע האישי שלך. אנואוספים, מעבדים ומשתמשים במידע האישי שלך כדי לספק את השירותים שלנועל אתרלינו סנטרמודעות קטנות (לינו סנטרלהלן לינו סנטר) ,למנוע שימוש בלתי חוקיופוגעניבו על ידי שחקנים אחרים או להילחם בו. לינו סנטר ישראל, היא החברה האחראית לטיפול בנתוניך לפי חוק ההגנה על נתונים. נא לשים לב ש לינו סנטר מספקת את שירותיה בארץ, ועיבוד הנתונים מתבצע לפי החוק הישראלי להגנה על נתונים.הוראות אלה ייכנסו לתוקף ב -1ספטמבר 2011

איסוף נתונים

מודעות בלינו סנטרהם נגישים לציבור הרחב. השרתים שלנו נמצאים בארצות הברית והאיחוד האירופי. אםתחליט על כך, לספק לנו את הנתונים האישיים שלך (באתר), הינך בכך מסכים שמידע זה יישמר על השרתים שלנו בארצות הברית והאיחוד האירופי.

אנו אוספים ומאחסנים את הנתונים האישיים הבאים:

כתובת דואר אלקטרוני, (בהתאם לשירות המתקבל) או מידע פיננסי

יישום נתונים, סטטיסטיקה על דפים נצפים, תנועה מלינו סנטרואליה ונתוני פרסום (לצורך זה אנו משתמשים, בין היתר ב Cookie, תוכל להשבית אתקובציCookieבדפדפן שלך, אשר עשוי להוביל בסופו של דבר להגבלת שימושיות הדף.

מידע נוסף, כולל כתובותIP של משתמשים ונתוני פרו טוקולי אינטרנט סטנדרטיים.
נתוני שימוש

אם אינך רוצה לקבל מידע עם תוכן פרסומי מצידנו, אתה יכול תמיד להתחבר לאתר שלנו לבטל את המנוי (Newsletter) דרך התפריט באזור האישי שלך.

אנו משתמשים בנתונים האישיים של המשתמשים כדי:
לספק את השירותים שלנו;

לפתור סכסוכים, לגבות עמלות ולפתור בעיות טכניות;

למנוע שימוש בלתי חוקי ופוגעניבשירותים שלנו ולפעול נגדו , ולאכוף את תנאי השימוש שלנו.

לעצב לינו סנטר כנדרש על פי דפוסי השימוש של המשתמשים, כדי למדודאת ההתעניינות בשירותים שלנו ,לשפר את שירותינו וכדי ליידע את המשתמשים עלשירותים וחידושים.

לספק מידע בעל תוכן פרסומי אם תרצה בכך.

•לעשות דברים אחרים שעליהם אנו מודיעים ​​לכם מראש ובמפורש תוך כדי איסוף הנתונים.
כדי להגן על המשתמשים שלנו, אנחנו מסננים דואר זבל והודעות חשודות אחרות (כמו SPAM). אנו שומרים לעצמנו את הזכות במקרים ספציפיים של פעולות הונאה וחשד או הפרת תנאים שלנו לעכב או לסרב העברת מסרים.

העברת נתונים

אנו איננו מעבירים את המידע האישי שלך ללא הסכמתך לצדדים שלישיים למטרות שיווק. אנועשויים לחשוף מידע אישי כדי לעמוד בדרישות החוק, לאכוף את החוקים שלנולהגיב על טענות כי מודעה או תוכן אחר מפר את זכויותיו של צד שלישי, אוכדי להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של אחרים.

בנוסף, אנו משתמשים במידע האישי שלך במשותף עם:

חברות בת וחברות אחרות מסונפות עם חברתלינו סנטרכגון PayPal כדי לספקתוכן ושירותים משותפים (כמו, רישום ,עסקאות ושירות לקוחות) ,כדי לזהות פעולותלא חוקיות פוטנציאליות ועל מנת לקבל החלטות לגבי מוצרים, שירותים ופעילותתקשורת. חברי משפחת החברות שלנו משתמשים במידע זה כדי לשלוח לך מידע שיווקי,רק אם כבר נהנית משימוש בשירותיהם.

ספקי שירות המסייעים לנו במתן שירותינו.

השימוש במידע שבמודעותלינו סנטר

אתה יכול להשתמש בנתונים האישיים של אחרים שבמודעותלינו סנטר אךורקכדי ליצור קשר עם משתמש אחר בקשר למודעה מסוימת. בפרט, אסור להשתמש במידע אישי שבמודעותלינו סנטרכדי לשלוח דואר זבל, ואסור לאסוף אותו מידע ללא הסכמה מראש של המשתמש.

תקשורת ושיווק

אתה מסכים באופן מפורש כי ברצונך לקבל הודעות קידום מכירות מאיתנו, אלא אם כי אתה מודיע מראש שאינך חפץ בהודעות כאלה. אם אינך מעוניין לקבל הודעות עם תוכן פרסומי,אנא בצע את הצעדים המפורטים בהודעה ששלחנו לך כדי להודיע ​​לנו על זה. אסורלך להשתמש באתר זה או באמצעי התקשורת בו כדי לאסוף כתובות (כוללכתובות דואר אלקטרוני) ,לשלוח הודעות שיווקיות בלתי חוקיים (דואר זבל) אולהפר את תנאי הצהרת פרטיות זו, או תנאי השימוש. בנוסף, אתה מסכים במפורש בעת שליחת מודעות באמצעיהתקשורת שאנו מספקים באתר ,לכך שאנו סורקיםמודעות אלה באופן אוטומטי או ידני, כדי לגלות תוכן אסור או הפרותחוקי פוטנציאליות או הפרה נגד תנאי השימוש שלנו . אנו לא שומריםלצמיתות הודעות שאתה שולח דרך אמצעי התקשורת באתר,. אנחנו גם לא מאחסנים פרטים אישיים לנמען ששלחת לו הודעה, וגם לא מוסרים אותם לצדדים שלישיים למטרות שיווק. נא להודיע ​​למחלקת שירות הלקוחות של לינו סנטר אם משתמשים אחרים שלחו לכם הודעות לא רצויות עם תוכן פרסומי.

גישה שינוי ומחיקה

על ידי כניסה לתפריט אזור המשתמש ניתן להציג את הנתונים האישיים שלך המאוחסנים בלינו סנטר לשנותם או למחוקם. נא צור קשר עם שירות הלקוחות service@linocenter.net כדי לברר באיזה מידע אישי שלך אנו מחזיקים שלא מופיע במודעות לינו סנטר. בנסיבות מסוימות, מידע זה לא בחינם, אבל שלא יעלה על סכום דמי שמותרים על פי חוק. בבקשה לתקן נתונים שגויים אם ישנם. אנו מוחקים את המידע האישי שלך כאשר אנו לא צריכים אותם למטרות שהוזכרו במדיניות פרטיות זו ודרישות שימור כלשהן שמציין החוק לא מונעות זאת. בהקשר של החוקים אנו מאחסנים מידע אישי מזהה, כדי לפתור סכסוכים, לאכוף המדיניות שלנו וכדי להבטיח שאנשים שנשללו מן השימוש בשירותים שלנו, שלא ירשמו עצמם מחדש.

אבטחת מידע

נקטנו באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים כדי להגן על מערכת עיבוד הנתונים שלנו מפני גישה לא מורשית ועל מידע אישי מפני גישה בלתי מורשית.

כללי

כללים אלה עשויים להתעדכן בכל עת על ידינו. העדכונים ייכנסו לתוקף עם פרסום המודעה הבאה שלךבלינו סנטר. אםאנחנו או חברות הבת שלנו מתמזגים עם חברה אחרת או נירכשים על ידי חברה אחרת, אנו עשויים לעבד ולשתף מידע אישי עם חברות אחרות, אך מדיניות פרטיות זאת תשאר תקפה. לשאלות לגבי מדיניות זו אנא פנה אלינו בכתובת service@linocenter.net.